จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ThaiTradeBrand

ตราสินค้า ยี่ห้อ brand หรือ โลโก้เป็นเครื่องหมายแสดงสิทธิและความ เป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันผู้อื่นลอกเลียนก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ได้ "เครื่องหมายการค้า" จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ ทางการตลาด หากได้มีการสร้างเครื่องหมายการค้า นี้ให้ติดตลาดแล้วลูกค้าจะจดจำ "แบรนด์" นี้ไว้ เพื่อเลือกสินค้าตามต้องการ

บริการการด่วนทันใจ
ThaiTradeBrand

1. บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. บริการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
3. บริการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
4. บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
5. บริการต่ออายเครื่องหมายร่วม
6. บริการติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
7. บริการให้คำปรึกษาด้านเครื่องหมาย

อัตราค่าบริการปรึกษา
ThaiTradeBrand

ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายละ 10,000 บาท
สำหรับสินค้าไม่เกิน 1 รายการ ถ้าเกินคิด 800 บาท ต่อ 1 รายการรวมค่าธรรมเนียมและ ค่าตรวจสอบแล้ว
(ค่าตรวจสอบ 2,000 บาท)

Welcome to ThaiTradeBrand.com.

เราเป็นทีมงานมืออาชีพในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากว่า 20 ปี รับจดเครื่องหมายการค้ามาก
กว่า 1,000 เครื่องหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรารับปรึกษา ออกแบบ จดทะเบียน แก้ไข ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งจบกระบวนการ ติดต่อกับเราได้ที่ เบอร์ 08-4874-9137 หรือเบอร์ 08-6368-4277 หรือที่
email: Contact@Thaitradebrand.com

แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ

ก. 01

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ก. 02

คัดค้านโต้แย้ง

ก. 03

อุทธรณ์

ก. 04

คำขอโอน

ก. 05

สัญญาอนุญาตให้ใช้

 


Knowledge

เอกสารสำคัญที่ควรทราบ

1.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

2.

ลำดับขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.

จำพวกสินค้าและบริการ เครื่องหมายการค้า

4.

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คืออะไร

5.

สิทธิในการดำเนินการ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

6.

12 เรื่องควรรู้

7.

คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบ เครื่องหมายการค้าMV Top 100 Brand of Global


Thaitradebrand.com ยินดีอำนวยความสะดวกในการยื่นขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทนท่าน
ตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Top 100 Brand มูลค่าสูงที่สุด 2011

New Update
อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดจะถูกนำมาเผยแพร่ผ่าน Brand 100 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีโดย Interbrand สำหรับปีนี้ 10 อันดับแบรนด์ที่ทรงคุณค่าสูงสุดของโลกนั้นไม่ได้แตกต่างมากจากปี 2011 มากนัก อย่างเช่น Coca Cola แบรนด์ที่มียอดขายมากว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน, IBM, Microsoft, Google และ GE อย่างไรก็ตาม Apple แบรนด์ที่มีความ Innovative คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และชนะใจผู้บริโภคทั่วโลก ก็ติดอันดับ Top Brand ด้วยเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

What Our Client are

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากว่า 20 ปี รับจดเครื่องหมายการค้ามาก กว่า 1,000 เครื่องหมาย