เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า

จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า
ThaiTradeBrand

ตราสินค้า ยี่ห้อ brand หรือ โลโก้เป็น เครื่องหมายการค้า แสดงสิทธิและความ เป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ป้องกันผู้อื่นลอกเลียนก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ได้ "เครื่องหมายการค้า" จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ ทางการตลาด หากได้มีการสร้างรูปแบบ เครื่องหมายการค้า นี้ให้ติดตลาดแล้วลูกค้าจะจดจำ "แบรนด์ หรือ เครื่องหมายการค้า " นี้ไว้ เพื่อเลือกสินค้าตามต้องการ

บริการ เครื่องหมายการค้า
ด่วนทันใจ
ThaiTradeBrand

1. บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า
2. บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า บริการ
3. บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าร่วม
4. บริการต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
5. บริการต่ออาย เครื่องหมายการค้า ร่วม
6. บริการติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
7. บริการให้คำปรึกษาด้าน เครื่องหมายการค้า

อัตราค่าบริการปรึกษา เครื่องหมายการค้า
ThaiTradeBrand

ค่าบริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ละ 10,000 บาท
สำหรับสินค้าไม่เกิน 1 รายการ ถ้าเกินคิด 800 บาท ต่อ 1 รายการรวมค่าธรรมเนียมและ ค่าตรวจสอบ เครื่องหมายการค้า แล้ว
(ค่าตรวจสอบ 2,000 บาท)

เราเป็นที่ปรึกษามืออาชีพในการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า มากกว่า 20 ปี  
08-4874-9137, 08-6368-4277

รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า มากกว่า 1,000 เครื่องหมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรารับปรึกษา ออกแบบ จดทะเบียน แก้ไข เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบกระบวนการ ติดต่อกับเราได้ที่
เบอร์ 08-4874-9137 หรือเบอร์ 08-6368-4277 หรือที่
email: Contact@Thaitradebrand.com

แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน เครื่องหมายการค้า

ก. 01

คำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

ก. 02

คัดค้านโต้แย้ง เครื่องหมายการค้า

ก. 03

อุทธรณ์เรื่อง เครื่องหมายการค้า

ก. 04

คำขอโอน เครื่องหมายการค้า

ก. 05

สัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า

 


เครื่องหมายการค้า Knowledge

เอกสารสำคัญที่ควรทราบด้าน เครื่องหมายการค้า

1.

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า

2.

ลำดับขั้นตอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

3.

จำพวกสินค้าและบริการ เครื่องหมายการค้า

4.

เครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คืออะไร

5.

สิทธิในการดำเนินการ เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้ว

6.

12 เรื่องควรรู้ด้าน เครื่องหมายการค้า

7.

คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้า Top 100 Most Valuable Global Brands 2014


Thaitradebrand.com ยินดีอำนวยความสะดวกในการยื่นขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทนท่าน
ตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  • มูลค่าสูงสุด เครื่องหมายการค้า Top 10 Brands 2014
    เครื่องหมายการค้า  thaitradebrand.com
    rankingthebrand

    ThaiTradeBrand.com  Tel. 08-4874-9137, 08-6368-4277
เครื่องหมายการค้า
Top 15 Most Valuable Global Brands 2014

เครื่องหมายการค้า Update
อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดจะถูกนำมาเผยแพร่ผ่าน Brand 100 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีโดย Interbrand สำหรับปีนี้ 10 อันดับแบรนด์ที่ทรงคุณค่าสูงสุดของโลกนั้นไม่ได้แตกต่างมากจากปี ก่อนๆ มากนัก อย่างเช่น Coca Cola แบรนด์ที่มียอดขายมากว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน, IBM, Microsoft, Google และ GE อย่างไรก็ตาม Apple แบรนด์ที่มีความ Innovative คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และชนะใจผู้บริโภคทั่วโลก ก็ติดอันดับ Top Brand ด้วยเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

What Our Client are

จดทะเบียน เครื่องหมายการค้ามากว่า 20 ปี รับจดเครื่องหมายการค้ามาก กว่า 1,000 เครื่องหมาย