เครื่องหมายการค้า

Price Rate

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสินค้า

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายละ 10,000 บาท  (รวมการตรวจสอบและแก้ไข)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน   รายการสินค้าละ 1600  บาท ต่อ 1 รายการ


ค่าตรวจสอบเครื่องหมายละ 2,000 บาท

ค่าบริการต่ออายุเครื่องหมายละ 5,000 บาท

ค่าบริการโอนเครื่องหมายละ 5,000 บาท


ค่าบริการสำหรับคำปรึกษา การอุทธรณ์ คัดค้าน แสดงปฏิเสธ สัญญาอนุญาตให้ใช้ หรืออื่น ๆ คิดค่าบริการแล้วแต่กรณี

บริการ เครื่องหมายการค้า
ด่วนทันใจ ThaiTradeBrand

1. บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า
2. บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า บริการ
3. บริการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าร่วม
4. บริการต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
5. บริการต่ออาย เครื่องหมายการค้า ร่วม
6. บริการติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
7. บริการให้คำปรึกษาด้าน เครื่องหมายการค้า


TOP 10 Thailand's Largest